instellingen
Wegverkeer

Wegverkeer

Of het nu gaat om een rijksweg, snelweg, de provinciale weg of een lokale weg, we maken er waarschijnlijk allemaal gebruik van. De wegen zijn nodig om "van A naar B te komen". Als ze echter in de nabijheid van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden verbreed, zullen deze bewoners hier heel anders naar kijken.

Geluid en luchtkwaliteit

Veelvuldig wonen mensen al langere tijd langs een bepaalde weg en zijn ze gewend aan een bestaande hoeveelheid overlast. Geluid kan mogelijk tot een bepaalde mate nog aan worden gewend, maar een slechte luchtkwaliteit is ongezond zonder dat dit direct wordt gemerkt. Indien iets veranderd in de omgeving, waardoor de weg breder moet worden gemaakt, de intensiteiten toenemen of juist zware vrachtwagens deze route gaan nemen, zullen bewoners dit als een ongewenste verslechtering ervaren. De te doorlopen procedures worden veelvuldig ondersteund door onderzoeken die middels berekeningen aangeven dat het wettelijk correct is. Afgevraagd dient te worden of hiermee bewoners duidelijkheid krijgen of gerust worden gesteld.

De in Nederland gebruikte rekenmodellen zijn behoorlijk betrouwbaar, maar (net als alle rekenmodellen) sterk afhankelijk van de juiste invoergegevens. Ook bieden de modellen geen ruimte om lokale bijzonderheden (richels, slecht wegdek) mee te wegen. Tenslotte wordt in de huidige rekenmodellen ook geen rekening gehouden met daadwerkelijke windrichting. Voor geluid is het bekend dat de hinder sterk afhankelijk is van de meteo-omstandigheden (windsnelheid en windrichting), zodat mensen aan de noordoostelijke zijde van een weg in Nederland gemiddeld meer overlast ondervinden dan de mensen aan de zuidwestelijke zijde. Omdat niet op voorhand duidelijk is wanneer hinder optreedt en welke meteo-omstandigheden aanwezig zijn, is een monitoringssysteem van Sensornet de oplossing. Het is mogelijk de lokale situatie in beeld te brengen onder alle verschillende weersomstandigheden, zodat geen enkel moment wordt gemist en daadwerkelijk de mate van overlast kan worden vastgesteld.

De gegevens worden full-time volledig synchroon op uw beeldscherm beschikbaar gemaakt. Wij zorgen dat u direct kunt reageren en eventueel ook andere betrokkenen inzicht hebben. Onze jarenlange ervaring leert dat inzicht en een goede communicatie het aantal klachten relevant beperkt.

Een ander voordeel is dat langdurige metingen een beter, representatief beeld geven van de werkelijke situatie ter plaatse.

Praktijkvoorbeelden

Best (wegverkeersgeluid (en meer)

 

Andere sensoren

Het is mogelijk aan het systeem ook andere sensoren te koppelen waarvan de data volledig synchroon voor u beschikbaar wordt. Denk hierbij aan meteo-informatie, trillingen of audio-, foto- of video-opnamen. Snelheidsbepaling, verkeerstellingen of vergaande vragen als beeld(herkenning) behoort ook bij Sensornet tot de mogelijkheden.

De meerwaarde voor de klant is dat:

 • over de juiste en representatieve data beschikt
 • combinaties kunt maken met de werkelijke weersomstandigheden
 • met opnamen ook op afstand de oorzaak van tijdelijke of locale niveauverhogingen kunt achterhalen
 • geen enkel moment hoeft te missen
 • het project goed beheerst
 • zich op uw kernactiviteiten kunt richten en derhalve effectiever kunt werken
 • alle betrokkenen ook kan laten weten waar ze aan toe zijn
 • geen zorgen voor apparatuur of bijkomende kosten heeft.

Sensornet plaatst, onderhoudt, levert de gevraagde informatie en verwijdert aan het eind van het contract, waardoor u aan het eind van het project kosten heeft bespaard.

Voor een demonstratie komen wij graag bij u langs.

Wegverkeer projecten
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij