instellingen

Proef met meten van geluid aan de N302

Harderwijk krijgt de landelijke primeur van een nieuwe vorm van geluidsmetingen voor de N302, de provinciale verbindingsweg tussen rijksweg A28 en Flevoland.

De proef houdt in dat binnenkort het geluid wordt gemeten dat de weg op dit moment veroorzaakt. Aan de hand daarvan kan in de toekomst daadwerkelijk worden bepaald of na de reconstructie van de weg het geluid is toegenomen of afgenomen. Het laatste is het streven.

Tot nu toe werd bij de bepaling van de toekomstige geluidsoverlast altijd uitgegaan van rekenkundige modellen. Kritiek van de inwoners van Harderwijk was dat de daadwerkelijke geluidsoverlast aanzienlijk hoger uitvalt dan vooraf is berekend.

De proef komt naast de toepassing van de rekenkundige methode. Daardoor kunnen beide in de toekomst met elkaar worden vergeleken. Door de proef hoopt de provincie in de toekomst een scherper zicht op het daadwerkelijke geluidsniveau van de weg te krijgen. Naast geluid gaat de provincie ook de bouwkundige staat van gebouwen en de trillingsgevoeligheid van de bodem bij viaducten en andere kunstwerken in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunnen eventuele afwijkingen gemakkelijker worden vastgesteld.

De metingen zijn een aanvulling op de gebruikelijke (en verplichte) rekenkundige modellen om het geluidsniveau te berekenen. Kan er met de metingen een beter inzicht kan worden gekregen in het geluidsniveau dan met de modellen? Dat is de essentie van deze proef, die uniek is in Nederland.

Op zes gebouwen langs de N302 in Harderwijk heeft de provincie Gelderland microfoons geplaatst om het geluid van het verkeer op de N302 te meten. Het gaat om een proefmeting. Als de proef slaagt kan de provincie straks beter kijken of het geluid van het verkeer toeneemt op de N302, na de herinrichting.

Geluidsdeskundige Dick Stekelenburg van het projectbureau N302 geeft uitleg: "Normaal berekent een computer het geluid. Dan voeren we in hoeveel auto's er passeren en welk asfalt er ligt, en vervolgens zegt de computer hoeveel geluid er geproduceerd wordt. Voor het eerst in Gelderland gaan we nu het geluid met microfoons meten. Het is heel moeilijk om storende invloeden buiten te sluiten, daarom weten we niet of deze methode werkt. Stel je voor dat er net iemand een uur met een bladblazer vlakbij de microfoon aan het werk gaat."

De geluidmetingen worden nu twee maanden uitgevoerd. De eerste resultaten lijken bevredigend. In april stoppen de metingen. Dan moet er een goed beeld zijn van het geluidsniveau op de N302.

Wettelijk is vastgelegd dat er tot 2020 niet méér geluid mag worden geproduceerd door nieuwe wegen dan in 2009. In de toekomst zullen regelmatig metingen op de N302 worden gedaan om te kijken of de grens niet wordt overschreden. Fluisterasfalt op de N302 is een wapen tegen de herrie.

Bron: de Stentor, Reformatorisch Dagblad, Harderwijker courant en Provincie Gelderland

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij