instellingen

Geluidsnet installeert Meetpunt Borne

Gemeente Borne neemt als eerste gemeente langs het spoorwegtracé IJssellijn – Twentelijn drie Geluidsnet-meetpunten in gebruik. Daarmee is de eerste fase van het voorgenomen Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn een feit.

Het Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn meet het geluid dat afkomstig is van het gelijknamige spoorwegtracé. Aanleiding is de verwachte geluidstoename wanneer de lijn straks in gebruik wordt genomen als de noordelijke aftakking van de Betuweroute. Deze volgt dan het bestaande spoor door woonkernen en zorgt voor geluidstoename door goederenvervoer, ook in de avond en nacht.

Bewoners van Borne maken zich zorgen. Dat heeft de gemeente Borne doen besluiten om als eerste drie Geluidsnet-meetpunten te installeren:

  • Bewoners beschikken via Geluidsnet.nl over een realistisch en betrouwbaar beeld van actuele en historische geluidsmetingen.

  • De gemeente Borne beschikt over een nulmeting voordat de toename van het goederenvervoer door Borne een aanvang heeft genomen.

  • Onderzoeksrapporten sterken de gemeente Borne en eventueel de provincie Overijssel in hun overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Mileu en ProRail, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het ministeriële beleid om de noordelijke aftakking van de Betuweroute in gebruik te nemen.

Beleidsmedewerker Arend-Jan Compagner van Gemeente Borne zegt:”Borne maakt zich zorgen over de mogelijk grote toename van het goederenvervoer. Er lijken er onvoldoende financiële middelen beschikbaar te komen voor de aanpak van ondermeer de geluidshinder. De ingebruikname van de IJssellijn – Twentelijn als noordelijke aftakking van de Betuweroute, dreigt hierdoor tot onacceptabele geluidswaarden te leiden. Onze gemeenteraad heeft naar de zorgen van onze inwoners geluisterd: met de Geluidsnet-meetpunten neemt Borne haar verantwoordelijkheid en wapenen we ons voor de gesprekken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail. ”

Geluidsnet´s Ron Maas zegt: ”Onafhankelijke, objectieve metingen leiden uiteindelijk tot consensus tussen overheden, beheerders, vervoerders en burgers. Juridisch gezien hebben vooralsnog alleen berekeningen status. Maar die helpen niet om consensus te bereiken en metingen juist wel. Daarom heet de Geluidsnet-oplossing ´Normhandhaving 2.0´. Rond Schiphol en met de motorsport bij vliegveld Lelystad, zijn al goede resultaten bereikt om belanghebbenden dichter bij elkaar te brengen. Ook het Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn heeft als doel overheid, beheerder, vervoerder en burger weer bij elkaar te brengen.”

Meetpunt Borne is het eerste in het Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn in ontwikkeling. Geluidsnet benadert de betreffende gemeenten met het aanbod het net te sluiten en een gezamenlijke gesprekspositie in te nemen naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, naar ProRail en met de burger.

Lees meer:

 

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij