instellingen
Geluid is de sluipmoordenaar van Nederland

Geluid is de sluipmoordenaar van Nederland

Meetinstituut Sensornet sponsort de Gouden Decibel voor actiegroepen: de winnaar krijgt gratis metingen van overlast in de leefomgeving.

Met de sponsoring helpt Sensornet bij het aanpakken van hinder. Geluid vormt samen met fijnstof de grootste bedreiging van de Nederlandse volksgezondheid vanuit de leefomgeving. We leven daardoor minder lang en gelukkig: 1,7 miljoen Nederlanders kampen met hinder van verkeersgeluid, wat op termijn lijdt tot wel 40 procent grotere kans op hartinfarcten. Dit blijkt uit de studie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de relatie tussen wegverkeer, volksgezondheid en leefbaarheid.

´Sensornet is een onafhankelijke leverancier van betrouwbare gegevens over de leefomgeving voor overheden, veroorzakers én burgers´, zegt directeur Ron Maas. ´Oplossingen voor geluidshinder beginnen vaak met omwonenden die zich organiseren. Zij zetten overheden aan tot actie en dan ontstaat de dialoog met de voor de geluidsbron verantwoordelijke partij. Onze metingen versnellen het proces om te komen tot de uiteindelijke optimale oplossing.´

Meetoplossing

De oplossing komt meestal pas in zicht als de hinder wordt gemeten. Dan kan de situatie worden geanalyseerd en wordt de oplossingen helder. Vaak zijn er eenvoudige maatregelen mogelijk, die leiden tot grote verbeteringen. Meten is ook een probaat middel tegen het wantrouwen dat het gebruik van louter rekenmodellen oproept.

Burgerbelang

Met de sponsoring van de Gouden Decibel voor actiegroepen, wil Sensornet er op wijzen dat geluidshinder een groot maatschappelijk probleem is, en een bedreiging voor de volksgezondheid – terwijl dat nota bene vaak goed is aan te pakken wanneer in het overleg tussen de overheid en de veroorzaker van de overlast, ook de omwonenden betrokken worden.
´Sensornet zorgt voor helderheid bij geluidsproblemen, met onafhankelijke, betrouwbare en begrijpelijke meetgegevens, analyses en historische rapportages die voor iedereen toegankelijk zijn. Dankzij de weergave van onze metingen op internet is de conclusie voor iedereen helder en wordt de oplossing acceptabel voor alle partijen´, zegt Ron Maas. ´Sensornet biedt een probaat middel tegen verstarde verhoudingen en polarisering, en verkleint de afstand tussen de politiek, burger en veroorzaker.´

Gouden Decibel

De Gouden Decibel die Sensornet sponsort, is een initiatief van Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder, in samenwerking met het NAG, VVM en NLingenieurs. Meedingen kan tot 10 september, de prijsuitreiking is op 6 november 2013.

Over Sensornet

Sinds 2003 voorziet Sensornet in de behoefte aan betrouwbare, objectieve meetgegevens van onder meer geluid, fijnstof en trillingen in de leefomgeving. Sensornet is gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare meting van omgevingsfactoren en effectieve rapportage van huidige en historische meetresultaten en –analyses. Klanten zijn overheden, omgevingsdiensten, vervoersbedrijven, ingenieursburo's, aannemers, en huiseigenaren. Meer informatie biedt  www.sensornet.nl

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij