instellingen
Railverkeer

Railverkeer

Sensornet verricht bij railverkeer (trams, light-railvoertuigen en treinen) een diversiteit aan metingen.

Naast een heldere vaststelling van de aanwezige geluid- en trillingsniveaus van railverkeer middels metingen bij woningen of langs het spoor in het kader van hinder/klachten, controle GPP's (Geluid Productie Plafonds) of het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor), geven steeds meer klanten Sensornet het vertrouwen metingen te verrichten in het kader van Asset Management. Klik op de link voor meer informatie.

In veel gemeenten is een forse toename van vervoersbewegingen over het spoor te verwachten. Soms gaat dit gepaard met een verschuiving van de goederentreinen naar de 'randen van de nacht' (Programma Hoogfrequent Spoor, PHS). In beide situaties kan men daarmee de leefbaarheid verminderen,  hinder en klachten bij bewoners toenemen. Ook kan dit gevolgen hebben voor de eerder vastgestelde GPP-waarden.

Meer treinen betekent bijvoorbeeld ook dat de spoorbomen bij overwegen langer dicht zijn. De verslechterde bereikbaarheid over de betrokken wegen wegen kunnen grote effecten hebben op bijvoorbeeld aanrijtijden voor hulpdiensten. Sensornet brengt met metingen en geautomatiseerde rapportages helderheid op al deze gebieden voor ieder.

Geautomatiseerde rapportage

Om dit transparant in beeld te kunnen brengen, heeft Sensornet een meetsysteem samengesteld waarmee naast de directe geluidsregistratie in grafiekvorm, ook een automatische rapportage plaats heeft. Hier zijn naast het aantal passages en informatie per passage ook informatie per uur beschikbaar. Deze zijn dagelijks voor de klant beschikbaar.

Voor deze analyse heeft Sensornet een algoritme ontwikkeld die treinpassages herkent en stoorgeluid uitsluit. Dit geldt ook voor situaties waar het stoorgeluid hoog is, waardoor een betrouwbaar beeld wordt verkregen van de werkelijke bijdrage van de treinen.

 

Toelichting: De tabel aan de linkerzijde geeft een direct inzicht per dag en dagdeel, terwijl de details aan de rechterzijde zijn weergegeven. 

Praktijkvoorbeelden

Best treingeluid (en meer)

Borne treingeluid

Gilze en Rijen treingeluid en spoorwegovergang

Randstadrail Stadsregio Haaglanden

Randstadrail Zoetermeer

De Uithoflijn Utrecht

 

Andere sensoren

Het is mogelijk aan het systeem ook andere sensoren te koppelen waarvan de data volledig synchroon voor u beschikbaar wordt. Denk hierbij aan meteo-informatie, trillingen of de toestand van het spoor, zoals eventuele condensvorming of railtemperatuur. Ook audio-, foto- of video-opnamen, snelheidsbepaling, vergaande vragen als beeld(herkenning) of een koppeling aan een beschikbare dienstregeling behoort bij Sensornet tot de mogelijkheden.

Voor de controleerbaarheid biedt Sensornet altijd aan ook synchrone MP3-opnamen te maken. Hierdoor is het altijd controleerbaar of de betreffende events ook daadwerkelijk treinen zijn.

De meerwaarde voor de klant is dat:

  • data live wordt ontvangen en met de omgeving kan worden gecommuniceerd;
  • uit de dagelijkse rapporten snel en overzichtelijk conclusies kunnen worden gehaald;
  • combinaties kunt maken met de werkelijke weersomstandigheden;
  • volledig de controle op het project behouden blijft;
  • een minimale (of geen) nabewerking noodzakelijk is;
  • daarmee op het project kosten worden bespaard.

 

 

 

Voor een demonstratie komen wij graag bij u langs.

Een volledig openbaar voorbeeld van een geluidmeting te Arnhem zichtbaar op: http://demo.sensornet.nl/spoor_arnhem/

railverkeer projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij