instellingen
Beleidsregel Trillingshinder Spoor

Beleidsregel Trillingshinder Spoor

Sensornet heeft een betrouwbare BTS-module ontwikkeld en die opgenomen in het Sensornet-monitoringssysteem. De aanvullende module in het systeem maakt trillingsresultaten eenvoudig en betrouwbaar inzichtelijk voor adviseurs en deskundigen en maakt snelle analyse mogelijk. Het Sensornet-systeem maakt onderscheid tussen relevante trillingen en verstoringen. Dat zorgt voor een lage ´R‑waarde´ uit de ´representatieve passages´ en daaruit voortvloeiend lagere kosten.

 

Aanpassingen op BTS

De BTS Beleidsregel Trillingshinder Spoor beschrijft de beoordelingssystematiek van spoorwegtrillingen. Uitspraken van Raad van State in de periode 2012 tot 2014, hebben tot aanpassingen geleid. De aanpassingen maken de beoordeling van trillingsmetingen eenduidiger voor zowel spoorinfrastructuurbeheerder ProRail, de betreffende gemeenten, en hun bewoners en bedrijven.

 

Sensornet BTS-module

Om het voor adviseurs eenvoudiger te maken de trillinghinder van spoorwegen vast te stellen, heeft Sensornet de BTS-module ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de schrijver van de BTS Beleidsregel. Deze BTS-module is opgenomen in het Sensornet-monitoringssysteem. Hiermee kunnen adviseurs de trillinghinder van spoorwegen betrouwbaar vaststellen en met hun advies kosten besparen.

 

Voordelen

De BTS-module in het Sensornet-monitoringssysteem biedt uitgebreide mogelijkheden en grote voordelen:

  • Volledig synchroon meten aan fundering en op de vloer. Dat zorgt voor weinig verstoringen in de metingen, en voor een hoge betrouwbaarheid van de gedetailleerde online-meetrapportages. De betrouwbare metingen uit representatieve passages, voorkomt discussie en zorgt voor lage onzekerheid (=R waarde) en minimalisering van de straffactor;
  • De data is direct toegankelijk vanaf elke werkplek, via de computer, tablet en smartphone;

  • Treinpassages worden vastgelegd in hoge meetresolutie en kunnen snel en trefzeker worden beoordeeld in automatisch gegenereerde grafieken en met synchrone audio‑opnamen en camerabeelden;

  • Direct inzicht in de resultaten toont aan of wordt voldaan aan de vereiste reproduceerbaarheid. Dat minimaliseert de meetduur, vermindert de overlast voor bewoners, en bespaart op kosten;

  • Meetgegevens kunnen inzichtelijk worden gemaakt en opengesteld voor andere partijen, zonder dat analyses worden aangepast. Dat zorgt voor optimale herleidbaarheid en eigentijdse transparantie.  

De adviseur heeft via de website beschikking over alle meetdata. De betrouwbare BTS-module in het Sensornet-monitoringssysteem maakt snelle analyse eenvoudig mogelijk.

 

Data verkrijgen en verwerken

Trillingsmetingen voert Sensornet uit met minimaal twee synchroon werkende meters: een aan de gebouwfundering en een op de vloer in het gebouw. Trillingen worden in drie x,y,z-richtingen gemeten en weergegeven. De Sensornet BTS-module verwerkt de metingen direct volgens de voorgeschreven methode, waarna de adviseur zijn advies kan opstellen.

 

Demonstratie

Sensornet heeft op zijn website een presentatie en demonstratie klaarstaan.

 

Schermbeelden

Onderstaande schermbeelden geven een indruk van de eenvoud en nauwkeurigheid van de Sensornet BTS-trillingsmetingen. Op de landingspagina (figuur 1) met het adviseurslogo, kiest u voor de meetset of meetlocatie. Vanuit de BTS-viewer (figuren 2 en 3) kunt u meetgegevens over de gehele meetperiode ordenen op de meest bepalende gebeurtenissen (events). Met de direct beschikbare synchrone grafieken, audio- en camera-opnamen bent u onmiddellijk in staat de passages te beoordelen als representatief of als verstoord. Uw analyse vertaalt zich direct in zichtbare resultaten op zowel hoofdlijnen als in details.

 

Figuur 1: Landingspagina met uw logo

Figuur 2: BTS-Viewer ten behoeve van bepaling H-gebouw (Bodem / Fundering)

Figuur 3: BTS-Viewer ten behoeve van bepaling Vmax, BTS (Fundering / Voorkamer)

Klanten

Sensornet heeft diverse BTS-metingen uitgevoerd voor bijvoorbeeld Arcadis en DGMR. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over BTS-metingen.

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij