instellingen

Borne treingeluid

Gemeente Borne brengt als eerste gemeente haar rapportage over geluid langs het spoorwegtracé IJssellijn – Twentelijn. Daarmee heeft de eerste fase van het Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn duidelijkheid gerealiseerd.

Het Geluidsnet IJssellijn-Twentelijn heeft gedurende een jaar het geluid vastgesteld dat afkomstig is van het gelijknamige spoorwegtracé. De bewoners van Borne maken zich zorgen over de verwachte geluidstoename wanneer de lijn straks in gebruik wordt genomen als de noordelijke aftakking van de Betuweroute. Deze volgt dan het bestaande spoor door woonkernen en zorgt voor geluidstoename door goederenvervoer, ook in de avond en nacht.

De gemeente Borne beschikt over een nulmeting voordat de toename van het goederenvervoer door Borne een aanvang heeft genomen. De gemeente heeft DGMR industrie verkeer en milieu gevraagd de meetgegevens te analyseren en daarover een adviesrapport te schrijven, waarin de nieuwe geluidwetgeving (SWUNG, o.a. het instellen geluidproductieplafonds langs wegen en spoorwegen) en de toekomstige ontwikkeling is gewogen. Ook is een beeld gegeven van de (goederen)treinaantallen en de rijsnelheden van de diverse treinen. Al deze aspecten zijn naar de mening van het Bornse gemeentebestuur van meerwaarde in de bestuurlijke discussie over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en goederenroutering via Oost-Nederland.

Door DGMR zijn meerdere voorlopige conclusies getrokken, waaronder:

  • goederentreinen laten een zeer grote spreiding zien in geluidniveaus, maar maken gemiddeld meer lawaai dan passagierstreinen (zie figuur).

  • De hoogste niveau's tot 90 dB(A) komen ook in de avond- en nachtperiode voor. In het normstelsel wordt voor treinen geen rekening gehouden met maximale geluidniveaus, terwijl hierdoor wel slaapverstoring mag worden verwacht. Vanuit het onderzoek is een figuur opgenomen, waarin het aantal passages per dag en de gemeten geluidniveaus te zien is.

 

Beleidsmedewerker Arend-Jan Compagner van Gemeente Borne zegt:”Borne maakt zich zorgen over de mogelijk grote toename van het goederenvervoer. Er lijken er onvoldoende financiële middelen beschikbaar te komen voor de aanpak van ondermeer de geluidshinder. De ingebruikname van de IJssellijn – Twentelijn als noordelijke aftakking van de Betuweroute, dreigt hierdoor tot onacceptabele geluidswaarden te leiden. Onze gemeenteraad heeft naar de zorgen van onze inwoners geluisterd: met de meetpunten van Sensornet neemt Borne haar verantwoordelijkheid en wapenen we ons voor de gesprekken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail. ”

Ron Maas van Sensornet: ”Onafhankelijke, objectieve metingen leiden uiteindelijk tot consensus tussen overheden, beheerders, vervoerders en burgers. Rond Schiphol en met de motorsport bij vliegveld Lelystad, zijn al goede resultaten bereikt om belanghebbenden dichter bij elkaar te brengen. Ook het Geluidsnet IJssellijn – Twentelijn heeft als doel overheid, beheerder, vervoerder en burger weer bij elkaar te brengen.”

De uitgebreide bevindingen over de eerste periode zijn door de Gemeente Borne openbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Het eindrapport ligt momenteel bij de opdrachtgever en zal binnenkort aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

 

Lees meer:

 

 

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij